Szanowni Państwo Rodzice i Opiekunowie!

Szanowni Państwo Rodzice i Opiekunowie!

Zawieszenie zajęć w szkole w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego COVID -19 wymusiło zmianę techniki realizacji procesu dydaktycznego również w naszej szkole: z zajęć prowadzonych stacjonarnie w pomieszczeniach szkolnych na zajęcia prowadzone techniką „nauki na odległość”, tzw. zdalne nauczanie.

Zmiana techniki uczenia się i nauczania nie zwalnia ucznia z obowiązku szkolnego, określonego w art. 35 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.

I. Postanowienia Główne:
Dyrektor Zespołu szkół w Komorowie postanawia i wdraża z dniem 25 marca 2020 do realizacji :
1. Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, które pozwolą wszystkim nauczycielom na realizację podstawy programowej w poszczególnych oddziałach.
2. Nauczyciele od dnia 25 marca 2020 realizujący zajęcia będą wpisać tematy swoich zajęć oraz sprawdzać obecność.
3. Głównym sposobem informowania uczniów lub rodziców o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach jest dziennik elektroniczny lub e-mail z wychowawcą klasy.
4. Zasady komunikacji z uczniami określa nauczyciel przedmiotu
5. W nauczaniu wykorzystana będzie komunikacja przy pomocy dziennika, komunikatorów, grup społecznościowych, poczty elektronicznej, platform edukacyjnych
6. Przygotowane przez nauczyciela materiały będą zawierać kolejne treści z podstawy programowej oraz będą:
a. zgodne z zatwierdzonym rozkładem materiału i planem lekcji,
b. dostosowane do możliwości uczniów z uwzględnieniem różnych potrzeb edukacyjnych,
c. przygotowane z zastosowaniem oprogramowania ogólnodostępnego.
6. Dyrektor Zespołu szkół w Komorowie, dopuszcza różne sposoby realizacji zajęć, które mogą odbywać się z użyciem monitorów ekranowych, ale także bez ich użycia.
8. Nauczyciele mają możliwość korzystania miedzy innymi z takich materiałów jak:
dostępnych na stronach MEN, w tym na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej https://epodreczniki.pl/,
stronach CKE https://cke.gov.pl/ i Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych np. https://www.oke.waw.pl/,
materiałów prezentowanych w programach i na stronach internetowych telewizji publicznej i radiofonii,
innych materiałów wskazanych przez nauczyciela,
Działania w ramach nauczania zdalnego mogą być prowadzone również w oparciu m.in. o:
materiały edukacyjne na sprawdzonych portalach edukacyjnych i stronach internetowych wybranych instytucji kultury i urzędów;
zintegrowaną platformę edukacyjną https://epodreczniki.pl/;
dzienniki elektroniczne;
komunikację poprzez pocztę elektroniczną;
media społecznościowe, komunikatory, programy do telekonferencji przy zachowaniu bezpiecznych warunków korzystania z Internetu;
lekcje online;
programy telewizji publicznej i audycje radiowe;
podręczniki, ćwiczenia.
9. Zaleca się, aby instrukcje dla uczniów były proste i jasne, nieprzeładowane treściami nieistotnymi. W komunikacji należy pamiętać o zachowaniu właściwego dystansu w relacjach uczeń-nauczyciel. Prowadzona korespondencja będzie stanowić część dokumentacji przebiegu nauczania.
10. Nauczyciele pracują zgodnie z planem zajęć w danym oddziale. Czas na ich realizację jest ruchomy i wydłużony do godziny 18 stej. ze względu na ograniczenia dostępu do sieci Internet uczniów.
II. Ocenianie
Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polegać będzie na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania oraz wkładu pracy włożonego przez ucznia do wykonania zadania. Ocenianiu podlegać będą: sprawdziany, kartkówki, testy, projekty referaty inne formy prac domowych.
Dyrektor podkreśla iż, nauczaniem zdalnym nie jest tylko nauka w trybie on-line, czy tzw. wideo lekcje!

Zwracam się do Państwa o dopilnowanie przestrzegania wszelkich zaleceń służb sanitarno-epidemiologicznych oraz wskazań Ministerstwa Edukacji Narodowej.
To na Państwu spoczywa odpowiedzialność za skuteczność realizacji zaleceń sanitarno-epidemiologicznych, a tym samym za bezpieczeństwo swoje i swoich dzieci, a Naszych Uczniów. Szczególnie proszę Państwa o dopilnowanie, by Wasze dzieci w czasie epidemii pozostały w domu i nie kontaktowały się z innymi osobami. Wszelkie kontakty mogą Oni ograniczyć do Internetu lub innych środków komunikacji. Proszę również o wsparcie swoich dzieci.
Podstawowym warunkiem skuteczności ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa jest rygorystyczne przestrzeganie zasad higieny osobistej. Konieczne jest również bieżące śledzenie komunikatów GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacji przesyłanych przez dyrektora szkoły lub wychowawców. Wszelkie informacje o zagrożeniu koronawirusem oraz o sposobach zapobiegania można znaleźć na stronie https://gis.gov.pl/Aktualnosci.
Dyrektor Szkoły
Iwona Woskowicz

Skip to content

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

Aby zapewnić Państwu najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie.

W używanej przez Państwa przeglądarce internetowej istnieje możliwość zmiany ustawień dotyczących cookies. Brak takiej zmiany oznacza Państwa akceptację dla stosowanych w Serwisie plików cookies.   Serwis stosuje cookies wydajnościowe, czyli służące do zbierania informacji o sposobie korzystania ze strony, by lepiej działała, oraz funkcjonalne, czyli pozwalające „pamiętać” o ustawieniach użytkownika.  

Pliki Cookies podmiotów trzecich

Podczas korzystania z Serwisu, Państwa przeglądarka może zapisywać pliki Cookies pochodzące od podmiotów firm trzecich takich jak: Google, Facebook. Więcej informacji na temat danych przechowywanych w tych plikach znajduje się na stronach powyższych podmiotów.


  Poziom ochrony przed cookies można ustawić w swojej przeglądarce internetowej – aż do całkowitego blokowania plików cookies. Zwiększa to poziom bezpieczeństwa i ochrony danych, ale może także uniemożliwiać niektóre funkcje.
 

Zmiana ustawień w popularnych wyszukiwarkach

Zamknij