Projekt: „Ku lepszej edukacji w Gminie Tomaszów Mazowiecki ”

          Gmina Tomaszów Mazowiecki od 1 lipca 2019r. przystąpi do realizacji projektu pn. „Ku lepszej edukacji w Gminie Tomaszów Mazowiecki”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 Oś priorytetowa: Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności,  Działanie Wysoka jakość edukacji Poddziałanie Kształcenie ogólne.

         Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych u 279 uczniów uczęszczających do 5 szkół podstawowych Gminy Tomaszów Mazowiecki, w miejscowościach: Komorów, Smardzewice, Wiaderno, Chorzęcin i Zawada, poprzez organizacje dodatkowych zajęć pozalekcyjnych, doposażenie pracowni komputerowych w nowoczesny sprzęt oraz podniesienie kompetencji 55 nauczycieli tych szkół. Projekt, poprzez realizację celu głównego wpisuje się w cel szczegółowy – planujemy poszerzyć wiedzę i rozwinąć kompetencję wśród uczniów szkół podstawowych w Gminie Tomaszów Mazowiecki

         Umowa o dofinansowanie projektu została zawarta z Samorządem Województwa Łódzkiego w dniu 30 stycznia 2019r.

         Projekt będzie realizowany w okresie dwóch lat tj. od 1 lipca 2019 r. do  30 czerwca 2021r.

Koszt całkowity zadania: 1.409.349,98 zł,

 • w tym dofinansowanie projektu z UE: 1.310.694,58 zł,
 • w tym wkład własny: 98.655,40 zł.

Beneficjentem projektu jest  Gmina Tomaszów Mazowiecki.

         Uczestnikami projektu będą uczniowie i uczennice oraz nauczyciele szkół podstawowych z gminy Tomaszów Mazowiecki:

 1. a) Szkoły Podstawowej w Chorzęcinie
 2. b) Szkoły Podstawowej w Zawadzie
 3. c) Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Smardzewicach
 4. e) Zespołu Szkół w Wiadernie
 5. f) Zespołu Szkół w Komorowie

którzy w wyniku przeprowadzonej rekrutacji zostaną zakwalifikowani do udziału w projekcie.

Łącznie wsparciem zostanie objętych 279 uczniów oraz 55 nauczycieli szkół podstawowych.

Rekrutacja będzie prowadzona w okresie od 1 lipca do 9 sierpnia 2019r. za pośrednictwem formularzy zgłoszeniowych dostępnych na stronach internetowych oraz w sekretariatach poszczególnych szkół, objętych projektem. 

         W ramach projektu planuje się następujące formy wsparcia dla uczniów:

 1. Zajęcia z matematyki – zostaną przeprowadzone zarówno zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki, jak i zajęcia rozwijające dla uczniów zdolnych (koła zainteresowań);
 2. Zajęciach kształtujące u uczniów kompetencje w zakresie języka obcego – zostaną przeprowadzone zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka obcego oraz zajęcia rozwijające dla uczniów zdolnych;
 3. Zajęcia kształtujące u uczniów kompetencje w zakresie TIK – zostaną przeprowadzone zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z TIK oraz zajęcia rozwijające dla uczniów zdolnych
 4. Zajęcia podnoszące kompetencje uczniów w zakresie przedsiębiorczości.

         Projekt jest również skierowany do nauczycieli, którzy będą mogli podnieść swoje kwalifikacje i kompetencje zawodowe,  poprzez udział w studiach  podyplomowych i szkoleniach.

Ponadto we wszystkich szkołach podstawowych objętych projektem powstaną nowe pracownie komputerowe.

            Projekt będzie realizowany z poszanowaniem zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn. Ze względu na uczęszczanie do szkół uczniów z niepełnosprawnością oraz możliwość przyjmowania w przyszłości  takich uczniów, przy realizacji projektu szkoły wprowadzą dostosowania odpowiednie dla osób niepełnosprawnych np. dostęp do pracowni, rozmieszczenie i funkcjonalność zakupionego sprzętu do pracowni komputerowych z możliwością używania go przez osoby niepełnosprawne.  W trakcie realizacji projektu będzie przestrzegana zasada równości płci i niedyskryminacji.

 

 

 

 

DOKUMENTY DO POBRANIA
PLIKI DLA NAUCZYCIELI:

Ogłoszenie o naborze
Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
Formularz zgłoszeniowy
Oświadczenie dotyczące wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych

PLIKI DAL UCZNIÓW:
Ogłoszenie o naborze
Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
Formularz zgłoszeniowy
Oświadczenie dotyczące wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych

Skip to content

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

Aby zapewnić Państwu najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie.

W używanej przez Państwa przeglądarce internetowej istnieje możliwość zmiany ustawień dotyczących cookies. Brak takiej zmiany oznacza Państwa akceptację dla stosowanych w Serwisie plików cookies.   Serwis stosuje cookies wydajnościowe, czyli służące do zbierania informacji o sposobie korzystania ze strony, by lepiej działała, oraz funkcjonalne, czyli pozwalające „pamiętać” o ustawieniach użytkownika.  

Pliki Cookies podmiotów trzecich

Podczas korzystania z Serwisu, Państwa przeglądarka może zapisywać pliki Cookies pochodzące od podmiotów firm trzecich takich jak: Google, Facebook. Więcej informacji na temat danych przechowywanych w tych plikach znajduje się na stronach powyższych podmiotów.


  Poziom ochrony przed cookies można ustawić w swojej przeglądarce internetowej – aż do całkowitego blokowania plików cookies. Zwiększa to poziom bezpieczeństwa i ochrony danych, ale może także uniemożliwiać niektóre funkcje.
 

Zmiana ustawień w popularnych wyszukiwarkach

Zamknij