1935 r. – Pierwsze zapiski o powstaniu szkoły znalazłam w Archiwum Państwowym w Tomaszowie Mazowieckim. Były to zestawienia ocen z roku 1935.
1949 r. – Budynek szkoły powstał z funduszu Gminy Łazisko. Szkoła mieściła się w budynku murowanym przy drodze Łódź – Tomaszów Maz. Budynek miał jedną salę lekcyjną, w której uczyły się dzieci, pokój dla kierowniczki szkoły oraz mieszkanie służbowe (dwa pokoje z kuchnią). Do szkoły należały budynki gospodarcze, komórki ubikacje drewniane, studnia z żurawiem. Wokół szkoły rosły topole i brzozy. Kierowniczką szkoły była pani Maria Bułkowa. Nauka odbywała się w klasach łączonych I z II i III z IV. 1951 r. – Utworzenie klasy V. Do grona pedagogicznego przybyła pani Danuta Karbownik. W szkole działała biblioteka szkolna, która liczyła 279 woluminów, punkt biblioteczny dla dorosłych prowadzony przez panią Marię Bułkowa oraz SKOW prowadzony przez panią Danutę Karbownik.
1953 r. – Szkoła liczyła 74 uczniów uczęszczających do pięciu klas. Stanowisko kierownicze objęła pani Danuta Karbownik. Pani Maria Bułkowa odeszła emeryturę. Na stanowisko nauczyciela przybył pan Stefan Chomontowski pracując tylko jeden semestr. W drugim semestrze przybyła pani Urszula Demczuk. Wychowawczynią klasy I, IV i V była pani Danuta Karbownik, natomiast klasy II i III była pani Urszula Demczuk. W szkole działała nadal biblioteka uczniowska i punkt biblioteczny licząc 410 woluminów w tym 190 pedagogicznych. Dzięki 3 wydatnej pomocy Wydziału Oświaty i Komitetu Rodzicielskiego sprowadzono 12 ławek, stół i tablicę. Naprawiono dach i walący się sufit. Wykonano i założono 5 nowych okien, wybudowano ubikację i śmietnik. Założono telefon i światło elektryczne, przebudowano studnię z żurawiowej na korbową.
1954 r. – Szkoła liczyła 95 uczniów. Powstała klasa VI. Do pracy na stanowisko nauczyciela przybyła pani Helena Serdiukow. Powstała drużyna harcerska licząca 35 harcerzy. Wprowadzono apel poranny I zajęcia świetlicowe. Z dawnego mieszkania pani Bułkowej utworzono klasę, kancelarię i pokój dla nauczycieli.
1955 r. – Szkoła liczyła 128 uczniów. Przybyła klasa VII i grono pedagogiczne powiększyło się o panią Pelagię Kołodziejczyk. Zlikwidowano nauczanie w klasach łączonych. Biblioteka liczy już 630 woluminów.
1956 r. – Do szkoły uczęszczało 142 uczniów. Grono pedagogiczne powiększyła pani Klara Kwapińska. Pierwszy raz w szkole zorganizowano wycieczkę do Łodzi. Zwiedzono Palmiarnię, Ogród Zoologiczny, Muzeum Archeologiczno – Etnograficzne. W programie znalazła się także sztuka „Zaczarowane łabędzie”.
1957 r. – Życie w szkole przebiega podobnie jak w poprzednim roku szkolnym. Do pracy przybyła pani Jeżak. Rozwiązano organizację harcerską. Ze wzglądu na brak personelu pedagogicznego dzieci nie uczyły się przedmiotów artystycznych. 1958 r. – Do szkoły uczęszczało 148 uczniów. W szkole odbyło się wiele uroczystości: Święto Ludowego Wojska Polskiego, noworoczna, Dzień Matki, Dzień Dziecka, wycieczka w Góry Świętokrzyskie.
1959 r. – Do szkoły uczęszczało 163 uczniów. Z pieniędzy Komitetu Rodzicielskiego zakupiono odbiornik radiowy „Bolero” oraz telewizor „Orion”. Powstała nowa szatnia dla uczniów.
1960 r. – W tym roku szkolnym ważnym wydarzeniem była wycieczka do Warszawy, w której udział wzięli rodzice i dzieci. Zwiedzono Pałac Kultury i Nauki, Trasę W-Z, dom towarowy, Stary Rynek, Cytadelę, ZOO, gmach Sejmu, Katedrę. Ze składek uczniowskich zakupiono aparat fotograficzny.
1961 r. – Szkoła liczyła 146 uczniów. Skład grona pedagogicznego: Karbownik Danuta, Kołodziejczyk Pelagia, Serdiukow Helena, Śliwińska Maria, Wichrowski Zdzisław.
1962 r. – Do grona pedagogicznego doszła pani Maria Zielińska. Uczniowie byli na wycieczce w Łodzi, W Rogowie, zdobyli III nagrodę w konkursie plastycznym pt. „Alkohol to wróg dziecka”.
1963 r. – Najważniejszym wydarzeniem tego roku szkolnego była wycieczka dwudniowa do Puław – Kazimierza- Warszawy. Nową nauczycielką była pani Wąs Krystyna.
1964 r. – Do pracy na stanowisko nauczyciela przyszła pani Janina Borucka. W szkole odbywały się różne uroczystości, zawody sportowe, imprezy szkolne.
1965 r. – Do pracy na stanowisko nauczyciela przyszła pani Zofia Skoneczna. Kierownictwo szkoły uzyskało Komitet Opiekuńczy Kółka Rolniczego w Tomaszowie Maz.
1966 r. – Nastąpiło przekształcenie 7- klasowej szkoły podstawowej w 8 – klasową. Do szkoły uczęszczało 160 uczniów w tym 5 do klasy VIII.
1967 r. – Do szkoły uczęszczało 178 uczniów. Grono pedagogiczne powiększyło się o panią Helenę Żegotę. Szkolne mury opuściło 20 absolwentów.
1968 r. – Komitet Rodzicielski ze społeczeństwem przystąpił do budowy fundamentów pod nową szkołę. Gminna Rada Narodowa przekazała szkole młyn. Szkoła liczy 177 uczniów.
1969 r. – Zakończono budowę fundamentów szkoły. Ważnym wydarzeniem w życiu szkoły było spotkanie z poetą Władysławem Strzeleckim.
1970 r. – Zostały wzniesione mury nowej szkoły.
1971 r. – Nowy budynek szkolny przykryto papą, wykończono roboty blacharskie i instalację elektryczną. Powstało Ognisko Przedszkolne.
1972 r. – Rok szkolny rozpoczęło 148 uczniów.
1973 r. – W szkole życie toczyło się według przyjętego planu.
1974 r. – Skład personelu pedagogicznego uległ zmianie. Szkołę opuściła pani Elżbieta Banaszkiewicz natomiast przybyły panie Teresa Chrustowska oraz Maria Kendysz. Uczniowie przenieśli się do nowego budynku szkolnego.
1975 r. – Grono pedagogiczne powiększyło się o panie: Krystynę Jagiełło, Celinę Psut oraz pana Jana Kudlika. Wyremontowano stary budynek szkoły. W szkole odbywały się wycieczki, imprezy harcerskie, obchodzono różne uroczystości państwowe, odbywały się akademie.
1976 r. – Grono pedagogiczne powiększyło się o panie: Iwonę Sokalska i Lucynę Krzemińską. Odbył się konkurs polonistyczny na szczeblu wojewódzkim. Gminę reprezentował uczennica Dębiec Bogumiła, która zdobyła I miejsce.
1977 r. – W szkole prężnie działa drużyna harcerska pod kierunkiem pani Krystyny Jagiełło. Harcerze brali udział w czynach społecznych, zbiórkach pieniędzy na rzecz Centrum Zdrowia Dziecka, przygotowywali apele i akademie. Do grona pedagogicznego dołączył Zbigniew Szczepanik nauczyciel wychowania fizycznego.
1978 r. – Życie w szkole przebiegało bez większych zmian. Do szkoły przybył nowy nauczyciel Lucjan Ostrowski nauczyciel wychowania technicznego i plastyki.
1979 r. – Życie w szkole przebiegało bez większych zmian. Do grona nauczycielskiego dołączyła pani Zdzisława Kręcisz.
1980 r. – W szkole organizowano wiele imprez: spotkanie nauczycieli z całej gminy, Święto Górnika, Dzień Kobiet, Święto Pracy, Dzień Matki, Dzień Dziecka. Grono nauczycielskie powiększyło się o panią Barbarę Kabzińską. Grono nauczycielskie i uczniowie pożegnali odchodzącą na emeryturę dyrektora szkoły panią Danutę Karbownik.
1981 r. – Otwarcia nowego roku szkolnego dokonał nowy dyrektor Stanisław Klimek. W szkole obchodzono różne uroczystości szkolne.
1982 r. – Życie w szkole przebiegało bez większych zmian.
1983 r. – Życie w szkole przebiegało bez większych zmian. Obchodzono różne uroczystości szkolne, odbywały się wycieczki krajoznawcze.
1992 r. – W wyniku reformy administracyjnej szkoła został przejęta przez samorząd terytorialny- Urząd Gminy w Tomaszowie Maz.
1999 r. – W ramach projektu „Internet dla każdej gminy” Ministerstwo Edukacji Narodowej wyposażyło szkołę w 10 komputerów PC połączonych w sieć z dostępem do Internetu. Urząd Gminy w Tomaszowie Mazowieckim przygotował pracownię: podłączył niezależną linię telefoniczną, zainstalował sieć elektryczną, wyposażył w meble.
1999 r. – Ministerstwo Edukacji Narodowej wprowadziło reformę oświaty, której zadaniem było utworzenie sześcioletnich szkół podstawowych, trzyletniego gimnazjum. W związku z tym w naszej szkole utworzono Szkołę Podstawową i Filię Gimnazjum w Zawadzie. Dyrektorem Szkoły Podstawowej został mgr Iwona Woskowicz, a dyrektorem Gimnazjum mgr Jadwiga Szymczyk.
2001 r. – Urząd Gminy w Tomaszowie Maz. utworzył na dwa lata Zespół Szkół w Komorowie w skład, którego weszły: Szkoła Podstawowa w Komorowie i Gimnazjum w Komorowie. Na stanowisko dyrektora powołano mgr Iwonę Woskowicz. Reforma oświaty W wyniku wprowadzenia reformy systemu oświaty w 1999 roku, w naszej placówce została utworzona Szkoła Podstawowa i filia Gimnazjum. Od roku szkolnego 2001/2002 funkcjonuje Zespół Szkół w Komorowie w skład, którego wchodzą: · Szkoła Podstawowa w Komorowie, · Gimnazjum w Komorowie.
2002 r. – Fundusz Ochrony Środowiska ufundował szkole pracownię multimedialną do nauki przyrody i nauk przyrodniczych. Pracownię wyposażono w komputer multimedialny, drukarkę, kamerę, sprzęt audio i wideo, pomoce dydaktyczne.
2007 r. – Powstał Zespół Szkół w Komorowie w skład, którego wchodzą: – Szkoła Podstawowa w Komorowie – Gimnazjum w Komorowie.
1 września 2012 r. – Zostało utworzone przedszkole dla dzieci od lat trzech.
2014 r. – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska ufundował szkole pracownię do nauki przyrody i nauk przyrodniczych. Pracownię wyposażono w komputer multimedialny, drukarkę, kamerę, sprzęt audio i wideo, pomoce dydaktyczne.
3 marca 2014 r. – Powołano na stanowiska zastępcy dyrektora mgr Dorotę Dyńdo – opiekunka świetlicy szkolnej i biblioteki.

6 grudnia 2016 r. – Oddano do użytku plac zabaw dla dzieci oraz siłownię na powietrzu dla gimnazjalistów i dorosłych. Dla najmłodszych dzieci wybudowano osobne nowoczesne toalety. Budowa trwała 4 miesiące.

Skip to content

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

Aby zapewnić Państwu najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie.

W używanej przez Państwa przeglądarce internetowej istnieje możliwość zmiany ustawień dotyczących cookies. Brak takiej zmiany oznacza Państwa akceptację dla stosowanych w Serwisie plików cookies.   Serwis stosuje cookies wydajnościowe, czyli służące do zbierania informacji o sposobie korzystania ze strony, by lepiej działała, oraz funkcjonalne, czyli pozwalające „pamiętać” o ustawieniach użytkownika.  

Pliki Cookies podmiotów trzecich

Podczas korzystania z Serwisu, Państwa przeglądarka może zapisywać pliki Cookies pochodzące od podmiotów firm trzecich takich jak: Google, Facebook. Więcej informacji na temat danych przechowywanych w tych plikach znajduje się na stronach powyższych podmiotów.


  Poziom ochrony przed cookies można ustawić w swojej przeglądarce internetowej – aż do całkowitego blokowania plików cookies. Zwiększa to poziom bezpieczeństwa i ochrony danych, ale może także uniemożliwiać niektóre funkcje.
 

Zmiana ustawień w popularnych wyszukiwarkach

Zamknij