Deklaracja dostępności Strony Internetowej Zespołu Szkół w Komorowie

Zespół Szkół zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strony Internetowej Zespołu Szkół w Komorowie

 • Data publikacji strony internetowej: 
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

TREŚCI NIEDOSTĘPNE

 •  filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących,
 •  część plików nie jest dostępnych cyfrowo

 

WYŁĄCZENIA

 •  mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności,
 •  filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 •  multimedia nadawane na żywo,
 •  treści od innych podmiotów.

 

PRZYGOTOWANIE DEKLARACJI W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI

 • Deklarację sporządzono dnia: 
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Beata Kielan.
 • E-mail: beata.kielan@zskomorow.edu.pl.pl
 • Telefon: 44 723 76 93

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

SKARGI I ODWOŁANIA

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Zespołu Szkół w Komorowie
 • Adres: Komorów, ul. Tomaszowska 1, 97-200 Tomaszów Mazowiecki
 • E-mail: zskomorow@buziaczek.pl
 • Telefon: 44 723 76 93

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Do Zespołu Szkół w Komorowie można dojechać autobusem linii nr 5, 34 Odległość od najbliższego przystanku autobusowego wynosi około 50 metrów. 

Rozkład jazdy Transportu Miejskiego w Komorowie znajduje się na stronie https://www.mzktomaszow.pl/new/rozklad-jazdy/

Szkoła ma własny parking przed szkołą na ul. Tomaszowskiej oraz na terenie szkoły obok boiska sportowego. Brak wydzielonego miejsca dla osoby niepełnosprawnej.

Wejście do budynku szkoły jest od strony ulicy Tomaszowskiej. Jest ono ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły. Aby dostać się do budynku, należy wejść przez furtkę na teren szkoły, następnie skierować się do drzwi wejściowych – otwierane ręcznie. Wejście od innej stron otwierane jest tylko rano przez pracownika obsługi. W budynku nie ma udogodnień dla osób niepełnosprawnych.

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Wejścia od ulicy są zabezpieczone bramą i furtką.

W budynku nie ma windy.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Informacje dodatkowe

UŁATWIENIA

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 •  możliwość zmiany rozmiaru tekstu
 • zmiana ostrości
 • zmiana skali szarości
 • zmiana kontrastu

 Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

INNE INFORMACJE I OŚWIADCZENIA

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

 Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

 Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

 W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Skip to content

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

Aby zapewnić Państwu najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie.

W używanej przez Państwa przeglądarce internetowej istnieje możliwość zmiany ustawień dotyczących cookies. Brak takiej zmiany oznacza Państwa akceptację dla stosowanych w Serwisie plików cookies.   Serwis stosuje cookies wydajnościowe, czyli służące do zbierania informacji o sposobie korzystania ze strony, by lepiej działała, oraz funkcjonalne, czyli pozwalające „pamiętać” o ustawieniach użytkownika.  

Pliki Cookies podmiotów trzecich

Podczas korzystania z Serwisu, Państwa przeglądarka może zapisywać pliki Cookies pochodzące od podmiotów firm trzecich takich jak: Google, Facebook. Więcej informacji na temat danych przechowywanych w tych plikach znajduje się na stronach powyższych podmiotów.


  Poziom ochrony przed cookies można ustawić w swojej przeglądarce internetowej – aż do całkowitego blokowania plików cookies. Zwiększa to poziom bezpieczeństwa i ochrony danych, ale może także uniemożliwiać niektóre funkcje.
 

Zmiana ustawień w popularnych wyszukiwarkach

Zamknij